Γνωσιακή Βάση

ΑΠΟΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ DRC

Η μέθοδος επαναπροσδιορίζει την αξία των παλαιών ελαστικών επισώτρων και υπολειμμάτων οποιασδήποτε μορφής (NR, SBR, EPDM, SR, κλπ.) λύνοντας οριστικά το πρόβλημα της διάθεσης των φθαρμένων ελαστικών, δημιουργώντας πρώτη ύλη για την βιομηχανία.

Η εξαιρετική αυτή τεχνολογία ανακυκλώνει το ελαστικό μέσω μιας χημικο-μηχανικής διαδικασίας αποβουλκανισμού, ελευθερώνοντας έτσι τους δεσμούς του θείου που διασταυρώνονται ανάμεσα στις πολυμερικές αλυσίδες των ελαστικών.

Η διαδικασία συνίσταται στην ανάμειξη κόκκων ανακυκλούμενου ελαστικού με έναν κατοχυρωμένο με ευρεσιτεχνία χημικό τροποποιητή.

Έτσι παράγεται υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο ελαστικό DRC και δεν υπάρχουν παραπροϊόντα ή απόβλητα οποιασδήποτε μορφής. Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα χημικά και δεν υπάρχουν επικίνδυνες εκπομπές αερίων, η δε διαδικασία πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και είναι μη τοξική και εντελώς ασφαλής για το περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα είναι απoβουλκανισμένο ελαστικόDRC, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών ως αντικαταστάτης του πρωτογενούς μίγματος.

Με προσμίξεις από 10 – 90% σε σχέση με πρωτογενή πρώτη ύλη, το προϊόνDRC, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέου προϊόντος ελαστικού, την παραγωγή νέων ελαστικών αυτοκινήτων και πάσης φύσης άλλων προϊόντων.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ DRC                                               

Όνομα προϊόντος DRC

Φυσική μορφή Συσσωμάτωμα

Χρώμα Μαύρο

Επικινδυνότητα Μη επικίνδυνο

 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Περιεκτικότητα σε πολυμερή 49-55%

Περιεκτικότητα σε τέφρα 2-6%

Περιεκτικότητα σε άνθρακα 28-33%

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  1. Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
  2. Σημαντικά μικρότερο κοστολόγιο από το φυσικό ή το συνθετικό καουτσούκ  
    Η χρήση τουDRC είναι απλή και οδηγεί τη βιομηχανία σε εξοικονόμηση πάνω από 50% του κόστους πρώτων υλών.
  3. Συμβάλλει στη μείωση εκπομπώνC02
    H παραγωγική διαδικασία δεν έχει υπολείμματα, δεν αφήνει απόβλητα και δεν εκπέμπει κανένα αέριο.
  4. Απλή εφαρμογή
    Η διαδικασία πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς την χρήση διαλυτών (solvents).


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επίσωτρα

Μεταφορικές ταινίες

Συμπαγή Ελαστικά

Πατάκια

Ελαστικά πλακάκια

Ελαστικά πέλματα

Μονώσεις καλωδίων

Ελαστικά παρεμβύσματα

Εφαρμογές σε ασφαλτικά μίγματα

Σόλες παπουτσιών

Δάπεδα

Εφαρμογές EPDM

Λίστα Ενημέρωσης