Λίγα Λόγια

Η FERTECH PRODUCTIONείναι πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής του ομίλου ΤEDRA, υψηλής τεχνολογίας, στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, με κύρια βασική επιχειρηματική δραστηριότητα τα οργανικά, οργανοχημικά λιπάσματα. Η παραγωγή αυτών βασίζεται στην ανακύκλωση οργανικής ύλης (απαραίτητης για τα εδάφη) επεξεργασμένης με τον πλέον σύγχρονο τρόπο και εμπλουτισμένης ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.


Το ιδιόκτητο εργοστάσιο του ομίλου FERTECH PRODUCTIONβρίσκεται στο Πλατύ Ημαθίας παρέχοντας στις εγκαταστάσεις της (5.500 τ.μ.) σύγχρονο εξοπλισμό και απαράμιλλες διαδικασίες παραγωγής, διασφαλισμένες με πρότυπα ποιότητας. Η υψηλή ποιότητα εξασφαλίζεται με συνεχή έρευνα, μελέτη και έλεγχο στα σύγχρονα εργαστήρια της FERTECH PRODUCTION.


Η επιχειρηματική δραστηριότητα της FERTECH PRODUCTION ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για βιώσιμες λύσεις στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία, θέτοντας την διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας στο προσκήνιο των υπηρεσιών του περιβάλλοντος.  Απώτερος σκοπός είναι η αποκόμιση μεγαλύτερων οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών μέσω αμοιβαίας συνεργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποβλήτων επ’ ωφελεία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

H ευελιξία παραγωγής (μη βιομηχανοποιημένη)

Tα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του εργοστασίου

Tο τμήμα έρευνας νέων προϊόντων που ικανοποιούν τις πλέον απαιτητικές μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς

Οργανωτική

δομή

FERTECH

PRODUCTIONΗ FERTECH PRODUCTION αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της
ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος ακολουθεί τα
Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης 

ISO 9001Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

SA 8000 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

ISO 39001Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας


H επαναξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων, φορείς πιστοποίησης των οποίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί.

Λίστα Ενημέρωσης