Η επιχειρηματική δραστηριότητα της FERTECH PRODUCTION ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για βιώσιμες λύσεις στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία, θέτοντας την διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας στο προσκήνιο των υπηρεσιών του περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι η αποκόμιση μεγαλύτερων οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών μέσω αμοιβαίας συνεργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποβλήτων επ’ ωφελεία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.

Fertech Lab Photo

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η FERTECH PRODUCTION είναι πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής του ομίλου ΤEDRA, υψηλής τεχνολογίας, στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, με κύρια βασική επιχειρηματική δραστηριότητα τα οργανικά, οργανοχημικά λιπάσματα. 

Παραλαβή & Διαχείριση

Οργανικών Αποβλήτων

Παραγωγή

Οργανικών Λιπασμάτων & Οργανοχημικών Λιπασμάτων

Αποβουλκάνωση

Ελαστικών
Αίτημα Παραλαβής Αποβλήτων
Ανταγωνιστικά
Πλεονεκτήματα
Η FERTECH PRODUCTION βασίζεται στην ευελιξία παραγωγής, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του εργοστασίου ...
Δέσμευση για
Ποιότητα
Η FERTECH PRODUCTION ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης 

Λίστα Ενημέρωσης