Η επιχειρηματική δραστηριότητα της FERTECH production ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και νομοθετικές ανάγκες του κοινοτικού κεκτημένου, έτσι ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, με παράλληλη δραστική μείωση του κόστους διαχείρισης επ’ ωφελεία της κοινωνίας και των πολιτών
Fertech Lab Photo

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η FERTECH production είναι πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής του ομίλου ΤEDRA, υψηλής τεχνολογίας, στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, με κύρια βασική επιχειρηματική δραστηριότητα τα οργανικά, οργανοχημικά λιπάσματα. 

Παραλαβή & Διαχείριση

Οργανικών Αποβλήτων

Παραγωγή

Οργανικών Λιπασμάτων & Οργανοχημικών Λιπασμάτων

Αποβουλκάνωση

Ελαστικών
Αίτημα Παραλαβής Αποβλήτων
Ανταγωνιστικά
Πλεονεκτήματα
Η FERTECH production βασίζεται στην ευελιξία παραγωγής, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του εργοστασίου ...
Δέσμευση για
Ποιότητα
Η FERTECH production ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης 

Λίστα Ενημέρωσης